Objektų įterpimas

Pav. 1.
 • Image (vaizdai) - vaizdų (paveikslų) įterpimas į pristatymą.
 • Symbols & shapes (simboliai ir formos) - simbolių ir įvairių formų įterpimas į pristatymą.
 • You Tube video (You Tube vaizdai) - vaidzo įterpiamas iš You Tube kanalo.
 • Favorite (mėgstamiausi) - pažymėto "kaip mėgstamas" objekto įterpimas.
 • Layouts (maketai) - papildomo teksto, schemos ir pan. maketo įterpimas į pristatymą.
 • Draw arrow (rodyklės piešimas) - rodyklės įterpimas (nubrėžimas) į pristatymą.
 • Draw line (linijos piešimas) - linijos įterpimas (nubrėžimas) į pristatymą.
 • HighLighter  - netaisyklingos linijos nubrėžimas.
 • Add Background Music... (muzikinio fono įterpimas) - muzikinio failo įterpimas ir nustatymas, jog muzika grotų pristatymo metu.
 • From file (PDF, video...) - failų įterpimas iš kompiuterio į pristatymą.
 • PowerPoint - pateikčių programos PowerPoint tipo failo įtepimas į pristatymą.
Last modified: Tuesday, 12 April 2016, 12:33 PM