1. Kas yra intelektas?

2. Į ką mokslininkai atkreipia dėmesį pateikdami gabių asmenų charakteristikas ir kaip tai būtų galima susieti su darbuotojais organizacijoje?

3. Nuo ko priklauso asmens intelektas, ar darbuotojo intelektas priklauso nuo organizacijos?

4. Kas yra bendrasis intelektas (g), kodėl jis yra akcentuojamas?

5. Kaip ir kodėl mokslininkai skirtingai klasifikuoja intelektą?

6. Nuo ko priklauso žmogaus sėkmė gyvenime, darbuotojo – organizacijoje?

7. Į ką atkreipia dėmesį mokslininkas Covey?

8. Kas yra emocinis intelektas, kokia yra jo bendrystė su komunikacija?

9. Organizacijos vertina kūrybingus darbuotojus: kas yra kūrybingumas, ar kūrybingumas priklauso nuo intelekto?

10. Kodėl yra svarbūs kūrybingumo dėmenys? Ar gali organizacija turėti kūrybingų darbuotojų, kokiu būdu?

11. Intelekto priklausomybė nuo genetikos ir aplinkos? Koks būtų organizacijos aplinkos poveikis darbuotojo intelektui?

12. Ar pritariate Goelman minčiai, kad emociniai gebėjimai yra svarbesni už kognityvinius, kodėl? Ar tai būtų svarbu organizacijai, kodėl?

13. Kokiose srityse pasireiškia emocinis intelektas? Kodėl tai svarbu?

14. Kaip paaiškintumėte teiginį, vadovavimas nėra dominavimas, o menas įtikinti / įgalinti darbuotojus siekti bendro tikslo? Ar tikrai tai supranta šiandienos organizacijų vadovai?

15. Kaip atrodytų organizacija, kurios darbuotojai išmanytų emocinio intelekto pagrindus?

16. Emocinio intelekto vaidmuo vadovo charakteristikoje / koks būtų vadovo paveikslas be emocinio intelekto žymės?

17. Kuriose vadovo veiklose ypatingai yra svarbūs emociniai gebėjimai?

18. Kodėl yra svarbus emocinis intelektas susirinkimų metu, pagrįskite? Į ką turi atkreipti dėmesį vadovai?

19. Kodėl yra svarbus vadovo emocinis intelektas grįžtamojo ryšio metu? Ką esminio turi žinoti vadovai, kodėl?

20. Kodėl šiandien organizacinis vienetas svarbiausias yra ne atskiras individas, o vienetas kaip grupė? Kaip vadinasi efektyviai veikianti grupė organizacijoje? Kodėl efektyviam komandiniam rezultatui pasiekti yra svarbus emocinis intelektas?

21. Kokį vaidmenį intelektualioje organizacijoje atlieka organizacijos kultūra?

22. Ką turėtų daryti vadovas, kad organizacijos kultūra būtų etiška?

23. Ką reiškia dvasinga kultūra, kokiu keliu reikėtų keliauti organizacijai, siekiant sukurti dvasingą organizacinę kultūrą? Kaip dvasinga kultūra gali būti susijusi su dvasiniu intelektu?

24. Ar gali būti intelektas ugdomas? Kaip? Kodėl tai ypatingai turėtų būti svarbu organizacijos vadovui?

25. Apibendrinkite komunikacijos bendrystę su intelektualia organizacija?

Paskutinį kartą keista: penktadienis, 2016 birželio 3, 14:37