Vadovo paradigma (OER4)

Vadovo paradigma.

Spustelėkite https://www.goconqr.com/en-US/p/3374569 saitą, kad atidarytumėte URL.